Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova

Od minulého roka udeľuje starosta po schválení miestnym zastupiteľstvom Verejné ocenenie Mestskej časti Bratislava-Ružinov významným osobnostiam Ružinova. Podľa všeobecne záväzného nariadenia o symboloch a oceňovaní občanov ho môžu dostať Ružinovčania za ich vynikajúce tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie, a ktoré prispeli osobitným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mestskej časti.

„Ružinov nepochybujem má veľa významných osobností. Tento rok sme ocenili piatich. V dnešnej dobe je vzácnosť stretnúť tak výnimočných a zároveň aj skromných ľudí. Ocenením im vyjadrujeme úctu za to všetko, čo v svojom živote doteraz dosiahli a za to, ako sa starali o šírenie dobrého mena Ružinova aj za jeho hranicami. Bol by som rád, ak by sa práve oni stali „Ružinovskými celebritami“, od ktorých by si ďalšie generácie brali príklad. Vážim ich odhodlanie, vášeň ale i pokoru, s akou pristupovali k svojej profesii, či dokonca životnému poslaniu,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.

V súlade so všeobecne záväzným nariadením môže miestne zastupiteľstvo odmeniť občanov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju mestskej časti alebo k zlepšeniu života jej obyvateľov, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju mestskej časti alebo vynikajúco reprezentovali mestskú časť udelením verejného ocenenia mestskej časti. Od polovice apríla do polovice augusta tohto roku mohla aj široká verejnosť navrhovať na udelenie ocenenia Ružinovčanov, ktorí prispeli lepšiemu životu v mestskej časti, prípade ju reprezentovali na Slovensku alebo v zahraničí. Následne z návrhov vybrala komisia školstva, kultúry a športu piatich nominovaných, ktorých na septembrovom zastupiteľstve schválili miestni poslanci. Vrcholom bolo slávnostné udeľovanie ocenení, ktoré získali Ing. Pavol Štofko, Miro Gregor, Marta Hlavatá, Mgr. Art. Juraj Jartim, ArtD a Mgr. Bernadeta Staňová. Ocenení si prevzali z rúk starostu Ružinova Dušana Pekára a zástupcu starostu Mariána Gajdoša plaketu, listinu a zapísali sa do pamätnej knihy. Slávnostné oceňovanie moderoval Roman Bomboš a spevom skrášlila celé podujatie Anka Repková.

Zoznam ocenených:

Ing. Pavol Štofko - Za celoživotnú prácu v oblasti stavebníctva a budovaní Ružinova.    

Miro Gregor - Za celoživotnú prácu v oblasti fotografie a za autorstvo fotografických kníh a publikácií.

Marta Hlavatá - Za obetavú celoživotnú prácu v oblasti školského vzdelávania.

Mgr. Art. Juraj Jartim, ArtD - Za prínos a rozvoj v speváckom zbore CANTUS a šírenie slovenskej kultúry v zahraničí.

Mgr. Bernadeta Staňová - Za dlhoročnú, obetavú a príkladnú prácu pre ťažko chorých ľudí a ľudí bez domova.

Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova
Fotogaléria
Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova Starosta Dušan Pekár ocenil významné osobnosti Ružinova
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia