Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

SOBOTA 7.12.: Prerušenie dodávky vody: Šalviová, Rezedová, Ďatelinová, Nevädzová

Bratislavská vodárenská spoločnosť, prevádzkovateľ verejného vodovodu, oznamuje obyvateľom MČ Bratislava - Ružinov v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu.

Uvedené prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 8. decembra 2018 (sobota), v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

ZASIAHNUTÉ ULICE:

Šalviová
Rezedová 1,3,5,2,4,6,8
Ďatelinová 2,4,6,8,10,
Nevädzová 3

Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného BUDE zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase a v uvedenej ulici.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov mestskej časti.

V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a.s., na telefónnom čísle 0800 121 333.

SOBOTA 7.12.: Prerušenie dodávky vody: Šalviová, Rezedová, Ďatelinová, Nevädzová
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia