Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ružinovskí seniori a invalidi môžu požiadať o príspevok na dopravu

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Ružinov na poslednom miestnom zastupiteľstve schválilo pre Ružinovských seniorov príspevok na dopravu. Poskytovať takýto príspevok neukladá mestským častiam žiadny právny predpis. Chceme pomôcť starobným a invalidným dôchodcov v čase, keď sú oslabení chorobami, a uľahčiť im prístup k lekárskej starostlivosti a sociálnej službe v dennom stacionári.

Ružinovskí seniori a invalidi môžu požiadať o príspevok na dopravu

V Mestskej časti Bratislava-Ružinov žije približne 17.534 seniorov, čo je 25% z celkového počtu 71.000 obyvateľov. Počet invalidných dôchodcov je podľa údajov Sociálnej poisťovne 1.813 osôb. Práve títo občania sa opakovane obracali na Odbor sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Bratislava-Ružinov s požiadavkami týkajúcimi sa tzv. sociálneho taxíka. Išlo najmä o prípady keď sa im náhle a dlhodobo zhoršil zdravotný stav, a oni boli odkázaní cestovať za komplexnými vyšetreniami do vzdialenejších nemocníc. Dôchodcu bývajúceho napríklad na Súhvezdnej ulici stojí cesta taxíkom do nemocnice na Kramároch približne 5 euro. Pri predložení účtenky z taxíka mu teraz mestská časť z tejto jazdy preplatí aj 3 eurá.

Príspevok na dopravu má tri kategórie podľa mesačného príjem žiadateľa. Nárok na príspevok vo výške 3 eurá za jednu uskutočnenú jazdu má senior, či invalidný dôchodca s príjmom nižším ako 305 eur. Druhá kategória má nárok na príspevok vo výške 2,5 eur za jazdu, ak má mesačný príjem medzi 305,01 eur a sumou 415 eur. Poslednou kategóriou, ktorých výška príjmu presiahne sumu 415,01 eur majú nárok na príspevok vo výške dve eurá za jednu uskutočnenú jazdu. Príspevok na dopravu sa vypláca osobe, alebo ňou splnomocnenej osobe spätne, jedenkrát za štvrťrok, a to do 30 dní po doložení dokladov za konkrétny štvrťrok. Príspevok zohľadňuje tzv. pásmo chudoby 348 eur zverejnený Štatistickým úradom v 2017. Na Slovensku bolo v roku 2016 ohrozených chudobou 18,1% populácie.

Predpokladané náklady na príspevok na tento rok sú 2.000 eur. Na budúci rok je predpoklad nákladov vo výške 4.000 eur.

Podrobnosti a žiadosť nájdete:

Zásadách oskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov


Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia