Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ružinovskí prváčikovia dostanú 35 eur a vynovené školy

Mestská časť Bratislava-Ružinov aj tento rok podporí rodiny, ktoré majú od septembra 2017 doma prváčika. Od mestskej časti dostanú finančný príspevok vo výške 35 €.

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. 

Ružinovský miestny úrad bude automaticky v priebehu septembra a októbra 2017 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov základných škôl, zriadených mestskou časťou Ružinov, na základe zoznamov poskytnutých školami.

Finančný príspevok je potom možné vyzdvihnúť si do 30 dní odo dňa doručenia výzvy v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Ružinov na Mierovej 21 a to na základe oznámenia, ktoré bude zaslané na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov. V prípade, ak má prvák iné priezvisko ako rodič, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa

Ak je dieťa zapísané do školy zriadenej iným subjektom ako je mestská časť Ružinov alebo  do školy mimo Ružinova, ale jeho zákonný zástupca má trvalý pobyt v Ružinove, rodič si môže na miestnom úrade na Mierovej 21 podať žiadosť o tento príspevok.  Predložiť musí aj „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018“ a občiansky preukaz zákonného zástupcu ako oprávnenej osoby, ktorá má trvalé bydlisko v Ružinove.

 

Ružinovskí prváčikovia dostanú 35 eur a vynovené školy
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk