Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ružinov ukončil rok 2016 s prebytkom viac ako 4,9 milióna eur

Rok 2016 bol pre mestskú časť z hľadiska rozpočtového hospodárenia Ružinova plusový. Úsilie sa prejavilo aj v mimoriadne pozitívnom výsledku rozpočtového hospodárenia s prebytkom viac ako 4,9 milióna eur. Vďaka pozitívnemu hospodáreniu Ružinov v tomto roku investuje do rekonštrukcií viac, ako bolo pôvodne v pláne.

Pozitívny prebytok hospodárenia vznikol vďaka vyšším príjmom z podielových daní, prísnej kontrole výdavkov úradu, ako i kapitálovým príjmom z predaja pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti pre výstavbu diaľnice D4, rýchlostnej cesty R7 a rekonštrukciu križovatky D1 v Prievoze. Starosta Ružinova hovorí, že rozpočet mestskej časti vždy nastavujú konzervatívne a radšej rátajú s nižšími príjmami.

Investície a rekonštrukcie pokračujú

Rekonštrukcie a nové investície do občianskej vybavenosti vďaka usporeným peniazom budú ešte vo väčšej miere, ako mestská časť predpokladala. Z ušetrených peňazí investuje Ružinov 1 200 000 eur do rekonštrukcie škôl, chce pokračovať v ich zatepľovaní. Ďalej plánuje zvýšiť kapacitu škôlok vo svojej pôsobnosti ďalšími rekonštrukciami služobných bytov, ako i rozšírením materskej školy na Štastnej ulici v spolupráci so súkromným investorom, ako aj prerobiť budovu na Banšelovej ulici na škôlku. Na tento rok ružinovskí poslanci schválili výraznejšie investície do opráv ciest vrátane výmeny kompletných povrchov na viacerých komunikáciách.  Pokračovať budú rekonštrukcie v Domove dôchodcov Pažítková a v Ružinovskom domove seniorov. Plánované sú aj rekonštrukcie dvoch detských ihrísk a revitalizácia jazera Rohlík, v prípade súhlasu vlastníka pozemkov.

Ružinov ukončil rok 2016 s prebytkom viac ako 4,9 milióna eur
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk