Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal starosta Dušan Pekár ocenenie takmer 40 súčasným i bývalým pedagógom. Na slávnostnom oceňovaní sa zišlo 9. apríla 2018 v Dome kultúry Ružinov takmer 200 hostí.

„Oceňovanie súčasných i bývalých učiteľov je u nás už tradíciou. Učitelia si zaslúžia náš úprimný obdiv za to, že si za svoju celoživotnú cestu vybrali vzdelávanie našej mládeže. Toto oceňovanie je zároveň aj poďakovaním za to, že sa svojej práci, ktorá je skôr poslaním, venujú s láskou a pokorou a že podnecujú svojich žiakov k túžbe po nových vedomostiach a po vzdelávaní. Verím, že ich malé spomienky v podobe pamätného listu, finančnej odmeny, darčekového košu či ozdobného pera potešia. Toto podujatie je zároveň aj možnosťou na stretnutie sa súčasných i bývalých kolegov a utužovanie vzťahov,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.

Slávnostného oceňovania, ktoré moderoval Roman Bomboš, sa zúčastnilo okrem pedagógov z materských a základných škôl aj vedenie mestskej časti Ružinov, zástupcovia odboru školstva, komisia školstva, kultúry a športu a hostia. O kultúrnu časť programu sa postarala skupina Blue Zodiac.

Pedagógovia z materských a základných škôl boli oceňovaní  v dvoch kategóriách: aktívny pedagóg a pedagóg - senior, ktorý už nie je vo vyučovacom procese. Jednotlivých ocenených navrhovali samotné školy. Dovedna si z rúk starostu Dušana Pekára prevzalo pamätný list, finančnú odmenu a pamätné pero 20 súčasných pedagógov. Z radov učiteľov seniorov bolo 19 ocenených, ktorí si tiež prebrali pamätný list a darčekový kôš. 

Materské školy

Ocenený pedagóg

Ocenený senior pedagóg

Mgr. Maria Liptaková

Oľga Kubaská

Jaroslava Koková

Alena Lapošová

Denisa Pavlíková 

Margita Potočárová

Katarína Sýkorová

 

Tatiana Králiková

Helena Šimuničová

Mgr. Ivetka Naďová

Darina Mrázová

Mgr. Iveta Brodzianska

Ľudmila Hvizdáková

Monika Tóthová

Filoména  Pluhárová

Antónia Kürthová

Viera Kotoučová

Adriana Garová 

Mária Bohonyová

Barbora Danihelová

Viera Fuleová

 

 

Základné školy

Ocenený pedagóg

Ocenený senior pedagóg

Veronika Horváthová

Lila Ružičková

PaedDr. Eva Melcerová

Mgr. Eva Krajčovičová

Mgr. Lucia Zámišková

Mgr. Daniela Peschlová

Mgr. Jarmila Kotríková

RNDr. Mária Rieglová

Mgr. Gabriela Vaňová

Mgr. Imrich Mészáros

Mgr. Ochabová Zuzana

Paulenová Mária

Mgr. Júlia Machánová

Mgr. Mária Ascherová

Mgr.Dana Polakovičová

Mgr. Emília Cigánková

Dana Čopíková

Ľudovít Kovács

Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov
Fotogaléria
Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov Ružinov slávnostne ocenil svojich pedagógov
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019