Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ružinov opäť prispeje na liečebný pobyt pre zdravotne postihnuté deti

Počas letných prázdnin môžu ísť ružinovské deti so zdravotným postihnutím, spolu so sprievodcom, na integračný pobyt. Mestská časť im naň prispeje sumou do 350 €. Liečebné zariadenie môže byť podľa vlastného výberu.

Podmienkou na získanie príspevku na integračný pobyt vo výške do 350 € je trvalý pobyt rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa v mestskej časti Ružinov. Okrem toho je potrebné predloženie rodného listu dieťaťa či detí, potvrdenie o návšteve školy a preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodom.

 

Potrebná je aj predfaktúra alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení pobytu rodič alebo zákonný zástupca predloží kópiu konečnej faktúry na miestnom úrade do 30.8.2017. O príspevok si môžu požiadať na ružinovskom miestnom úrade na referáte sociálnych služieb.

Ružinov opäť prispeje na liečebný pobyt pre zdravotne postihnuté deti
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk