Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ružinov opäť podporí dobré nápady grantmi

Na zlepšenie komunitného života v Ružinove môžu ľudia získať od mestskej časti od 500 do 5 000 eur. Stačí napísať zaujímavý projekt a odovzdať ho na ružinovský miestny úrad do 3. apríla 2018.

Mestská časť Ružinov vyhlásila grantovú výzvu na rok 2018. Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré sídlia v Ružinove alebo tu vykonávajú činnosť, sa môžu uchádzať o sumu od 500 do 5 000 eur na svoj projekt.

Projekty, ktoré sa budú uchádzať o grant musia byť z oblasti kultúrno – spoločenských aktivít, vzdelávania, telovýchovy, športu a mládeže, sociálnej oblasti, ochrany a tvorby životného prostredia alebo rozvoja komunitného života.

 

Medzi špecifické priority grantovej výzvy na rok 2018 patrí sociálna oblasť s hlavnou témou podpora a skvalitnenie sociálnych služieb a oblasť kultúrno-spoločenských aktivít s hlavnou témou rozvoj kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Ružinova cez rôzne formy, žánre a platformy. Najväčšiu šancu získať finančnú podporu z Ružinova tak majú projekty zamerané na:

- prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami

- prácu s dospelými umiestnenými v zariadeniach

- podporu integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít

- podporu terénnych a ambulantných služieb

- nízkoprahové a integračné centrá pomoci

- pomoc rodinám v kríze, ochrana detí pred násilím

- podporu sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni

- podporu seniorov a ich aktívneho a plnohodnotného života

- práca s mládežou, voľnočasové a mimoškolské aktivity

- podporu činnosti kultúrnych inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít

- rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt cez projekty umeleckej tvorby

Vlani ružinovská samospráva cez grantový program podporila takmer 50 projektov sumou viac ako 150-tisíc eur.  Obyvatelia si tak napríklad zveľadili svoje vnútrobloky, mohli sa zúčastniť viacerých športových a kultúrnych podujatí a v športovom areáli Základnej školy Nevädzová pribudla workoutová zóna pre širokú verejnosť. Aj vďaka finančnej podpore mestskej časti  a iných organizácií vznikla na Ostredkoch komunitná záhrada.

Žiadosti s vypracovaným projektom treba odovzdať na ružinovský miestny úrad do 3. apríla 2018. O tom, ktoré projekty Ružinov finančne podporí, rozhodnú poslanci miestneho zastupiteľstva na základe odporúčaní grantovej komisie.  Tento rok je na granty a dotácie vyčlenených viac ako 190-tisíc eur. Detailné informácie o podmienkach grantového programu sú zverejnené tu.

Ružinov opäť podporí dobré nápady grantmi
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia