Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ružinov začína s obstarávaním územných plánov zón v Prievoze

Ružinov pripravuje ďalšie dva územné plány zón. Ide o ÚPN-Z Prievoz – východ a ÚPN-Z Prievoz – západ. Ružinovskí poslanci na marcovom zastupiteľstve dali ich obstarávaniu zelenú.

Územný plán zóny Prievoz – východ sa bude zaoberať lokalitou vymedzenou zo severu Gagarinovou ulicou, z východu Osvetovou a Telocvičnou ulicou, zo západu Parkovou a Kaštieľskou ulicou a jeho južnou hranicou bude diaľnica D1. Hranicami územného plánu zóny Prievoz – západ zas budú: zo severu Gagarinova ulica, z východu Kaštieľska a Parková ulica, z juhu diaľnica D1 a zo západu Hraničná ulica. Po schválení obstarávania týchto územných plánov zón, teraz príde na rad aktualizácia uzatvorených zmlúv o dielo so spravovateľom a ich aplikácia na súčasné potreby a požiadavky Ružinova. Potrebný je ku kroku Prieskumy a rozbory aj súhlas hlavného mesta s obstarávaním ÚPN-Z Prievoz – východ a ÚPN-Z Prievoz – západ, o ktorý bude mestská časť v najbližších dňoch žiadať.

Mestská časť pripravuje 13 územných plánov zón, vrátane dvoch nových v Prievoze. Ružinov chce územnými plánmi zón zaviesť jasné pravidlá regulácie v lokalitách: Štrkovecké jazero; Bajkalská, Drieňová; Bajkalská – roh; Ostredky; Zimný prístav; Líščie nivy – Palkovičova; Miletičova trhovisko; Pošeň – sever; Pošeň – juh a Pálenisko-Prístav Bratislava. V prípade schváleného ÚPN-Z Trnávka – stred Ružinov obstaráva  Zmeny a doplnky 01. 

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia