Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Rodiny v núdzi môžu aj v tomto roku požiadať o vianočný príspevok

Aj tento rok môžu ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi dostať od mestskej časti vianočný príspevok. Jeho výška závisí od počtu detí. Čas na podanie žiadosti o tento príspevok majú rodičia do 15. novembra 2017.

Rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v Ružinove, ktoré sú v hmotnej alebo náhlej núdzi, môžu dostať od mestskej časti Ružinov vianočný finančný príspevok. Mestská časť chce takýmto spôsobom pomôcť rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej finančnej situácii. Výška vianočného príspevku sa tento rok pohybuje od 140 do 190 eur, podľa počtu detí. Rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi,  ktorým v  roku 2017 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok na finančný príspevok vo výške 70  eur.

 

Rodina, ktorá má záujem o vianočný príspevok, musí na ružinovskom miestnom úrade podať písomnú žiadosť a k nej priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi. Žiadosť treba podať do 15. novembra 2017. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke mestskej časti Ružinov alebo si  ju  môžu  rodičia  vyzdvihnúť  priamo v prvom  kontakte  miestneho úradu na Mierovej 21.

Poskytovanie vianočného príspevku upravuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Ružinov č. 13/2016.

Rodiny v núdzi môžu aj v tomto roku požiadať o vianočný príspevok
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018