Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Plánované opravy ciest a chodníkov 9. až 15. júla (tento týždeň)

Magistrát hlavného mesta Bratislavy oznamuje pre najbližšie dva týždne harmonográm opráv na komunikáciach v jeho pôsobnosti.

Plánované opravy v 28 týždni (9. – 15.7.2018)
-          oprava zastávky MHD na Staromestskej ulici (MHD Zochova smer centrum)
-          oprava dlažby na Františkánskom námestí (Staré Mesto)
-          oprava komunikácie Vrakunská v úseku Vrakunská – Uzbecká (Podunajské Biskupice)
-          oprava komunikácie Pri mlyne v úseku od Príjazdnej smer Roľnícka (Vajnory)
-          oprava komunikácie Jána Jonáša – Opletalova – križovatka (Devínska Nová Ves)

Plánované opravy v 29. týždni (16. – 22.7.2018)
         oprava chodníka na Záhradníckej v úseku pri protetickej nemocnici (Ružinov)
-          oprava chodníka na Hraničnej v úseku od Mlynských nív po Mierovú (Ružinov)
-          oprava časti Astronomickej v úseku od Trnavskej po Ružinovskú (Ružinov)
-          oprava zastávky MHD Šulekova (Staré Mesto)
-          oprava chodníka na Šuelkovej v úseku od Palisád po Timravinu (Staré Mesto)
-          oprava zastávky MHD na Súhvezdná na Astronomickej (Vrakuňa)
-          oprava zastávky MHD Uhliská na Roľníckej (Vajnory)
-          oprava komunikácie Roľnícka v úseku od Uhliskej po miestny úrad (Vajnory)
-          oprava dlažby na Námestí SNP v úseku od Hurbanovho nám. po Uršulínsku ulicu (Staré Mesto)
-          oprava dlažby na Námestí SNP v úseku od OC Dunaj smer Hurbanovo nám. (Staré Mesto)
-          oprava chodníka na Podunajskej v úseku od Estónskej po Estónsku obojsmerne (Vrakuňa/Podunajské Biskupice)
-          oprava chodníka na Jarošovej v celom úseku obojsmerne (Nové Mesto)
-          oprava komunikácie Nám. F. Liszta lokálne (Staré Mesto)
-          oprava komunikácie Vrakunská (Podunajské Biskupice)
-          oprava komunikácie Pri vinohradoch v celom úseku (Rača)
-          oprava komunikácie Pri starom letisku v celom úseku (Vajnory)

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest I., II. a III. triedy na území hlavného mesta. Sú to spravidla komunikácie, ktorými premávajú dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Miestne komunikácie III. a IV. triedy sú v správe príslušných mestských častí Bratislavy a ich miestnych úradov.

Akékoľvek nedostatky týkajúce sa oblasti správy pozemných komunikácií môžu občania nahlásiť na dispečing oddelenia cestného hospodárstva magistrátu na kontaktnom čísle: +421 259 356 786, +421 902 985 887, +421 259 356 704, dispecing@bratislava.sk.

Plánované opravy ciest a chodníkov 9. až 15. júla (tento týždeň)
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia