Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Plánované opravy ciest a chodníkov 23. - 27. júla

Magistrát hlavného mesta Bratislavy oznamuje pre najbližšie dva týždne harmonográm opráv na komunikáciach v jeho pôsobnosti.

Plánované opravy v 30. týždni (23. – 29.7.2018)

oprava chodníka na Podunajskej v úseku od Estónskej po Estónsku obojsmerne (Vrakuňa/Podunajské Biskupice)
oprava chodníka na Záhradníckej v úseku pri protetickej nemocnici (Ružinov)
oprava chodníka na Hraničnej v úseku od Mlynských nív po Mierovú (Ružinov)
oprava komunikácie Hradská v celom úseku v smere do Podujanských Biskupíc (Vrakuňa)

oprava zastávky MHD Šulekova (Staré Mesto)
oprava chodníka na Šuelkovej v úseku od Palisád po Timravinu (Staré Mesto)
oprava zastávky MHD na Staromestskej ulici (MHD Zochova smer centrum)
oprava dlažby na Námestí SNP v úseku od Hurbanovho nám. po Uršulínsku ulicu (Staré Mesto)
oprava dlažby na Námestí SNP v úseku od OC Dunaj smer Hurbanovo nám. (Staré Mesto)
oprava chodníka na Jarošovej v celom úseku obojsmerne (Nové Mesto)
oprava chodníka na Vajnorskej v úseku od Magnetovej po Odborársku (Nové Mesto)
oprava komunikácie Nám. F. Liszta lokálne (Staré Mesto)


Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest I., II. a III. triedy na území hlavného mesta. Sú to spravidla komunikácie, ktorými premávajú dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Miestne komunikácie III. a IV. triedy sú v správe príslušných mestských častí Bratislavy a ich miestnych úradov.

Akékoľvek nedostatky týkajúce sa oblasti správy pozemných komunikácií môžu občania nahlásiť na dispečing oddelenia cestného hospodárstva magistrátu na kontaktnom čísle: +421 259 356 786, +421 902 985 887, +421 259 356 704, dispecing@bratislava.sk.

Plánované opravy ciest a chodníkov 23. - 27. júla
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia