Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Pasportizácia objektov a monitorovanie vplyvu výstavby Stanice Nivy na blízke bytové domy

Spoločnosť HB REavis bude prostredníctvom spoločnosti INSET s.r.o. vykonávať do 5.12.2017 pasportizáciu objektov v okolí výstavby projektu Stanica Nivy.

Pri jednadní s majiteľmi, samotnej pasportizácií a monitorovaní sú pracovníci spoločnosti INSET s.r.o. povinní preukázať sa: poverením pracovníkom (vydaných zhotoviteľom), občianskym preukazom a preukazom zamestnanca.

Práce bude spoločnosť INSET s.r.o. vykonávať od  5.5.2017 do 15.12.2017. V prípade, že ste ochodtný uľahčiť a zrýchliť prácu pracovníkom a máte záujem si dohodnúť konkrétny termín stretnutia a dokumentácie kontaktujte: p. Ing. Adrián Čelko, koordinátor monitoringu, mob: 0905 559 151, celko.adrian@inset.com.

PASPORTIZÁCIA POČAS VÝSTAVBY:

Pre potreby kontinuálneho monitorovania dotknutých objektov a vplyvu stavby, je dôležité osadiť na niektorých vybraných objektoch meriacie značky alebo body. Okrem toho na objektoch, ktoré boli projektom určené na kontrolné alebo kontinuálne sledovanie seizmických účinkov, bude potrebné osadiť meraciua lebo monitorovaciu aparatúru. Majiteľ objektu, ktorého sa to dotýka, bude oslovený so žiadosťou o umožnenie osadeniabodov a aparatúr priamo počas pasportizácie. Majiteľ nie je nijako povinný umožniť osadenie. Monitorovaním sa ale priamo chráni majetok. Majiteľ bude vopred informovaný, ako zariadenie či merací bod vyzerá, akým spôsobom sa inštaluje a odinštaluje a tiež akým spôsobom sa mieria.

PASPORTIZÁCIA PRED VÝSTAVBOU:

Pasportizácia objektov v okolí stanoviska a prístupových komunikácií slúži na zdokumentovanie všetkých porúch a poškodení na objektoch. Z pasportizácie sa vyhotovuje fotodokumentácia, kvalitatívny a kvantitívny popis porúch a poškodení, zápis s majiteľom objektu o existujúcich poškodeniach a poruchách a nakoniec správa z pasportizácie. Pri tejto akcii sa podľa skúseností urobí kompletná pasportizácia interiérov a exteriérov priamo susediacich objektov. Pri ostatných objektoch sa vykonáva iba pasportizácia exteriéru zv erejných komunikácií. V rámci pasportizácie bude zdokumentovaný iba rozsah existujúcich poškodení a porúch na objektoch, nepôjde o zdokumentovanie celých meistností alebo ich vybavenia. Za účelom pasportuzácie bude potrebné povolenie majiteľa a jeho osobná účasť (prípadne jeho zástupcu).

Pasportizácia objektov a monitorovanie vplyvu výstavby Stanice Nivy na blízke bytové domy
Fotogaléria
Pasportizácia objektov a monitorovanie vplyvu výstavby Stanice Nivy na blízke bytové domy
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018