Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu- ulica Na križovatkách

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 12.12.2017, v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. na ulici Na križovatkách

Prevádzkovateľ verejného vodovodu BVS, a.s., v zmysle z.č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ..., §32, ods.(7), bod b) oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle §32, ods.(1), bod d) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 12.12.2017, v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. na ulici Na križovatkách.

Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného  nebude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase a uvedených uliciach.

Za spôsobené komplikácie sa BVS, a.s., ospravedlňuje avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov. V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a.s., na tel. čísle 0800 121 333.

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu- ulica Na križovatkách
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018