Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu na Šťastnej ulici

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 20.10.2017, v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. na ulici Šťastná.

BVS a. s. informuje, že vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody nebude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase na Šťastnej ulici.

Za spôsobené komplikácie sa Vám BVS a. s. ospravedlňuje, avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov. V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a. s., na tel. čísle 0800 121 333.   

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu na Šťastnej ulici
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018