Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

POZOR, už zajtra! Strojnícka ulica - Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu

Bratislavská vodárenská spoločnosť, prevádzkovateľ verejného vodovodu, oznamuje obyvateľom MČ Bratislava - Ružinov v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu.

Uvedené prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 29.6.2018 (piatok), v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. na ulici Strojnícka od č.61A po č.64.

Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného nebude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase a v uvedenej ulici.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov mestskej časti.

V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a.s., na telefónnom čísle 0800 121 333.

POZOR, už zajtra! Strojnícka ulica - Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019