Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Od 22.11.2017 bude v Prievoze platiť 30tka

Dňa 22.11.2017 bude MČ Bratislava-Ružinov v spolupráci s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy v území ohraničenom Mierovou, Telocvičnou, Sysliou, Gruzínskou a Hraničnou ulicou osadzovať nové dopravné značenie obmedzujúce nielen rýchlosť v Prievoze.

Dňa 22.11.2017 bude MČ Bratislava-Ružinov v spolupráci s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy v území ohraničenom Mierovou, Telocvičnou, Sysliou, Gruzínskou a Hraničnou ulicou osadzovať zvislé dopravné značenie obmedzujúce najvyššiu dovolenú rýchlosť na 30km/hod. a zakazujúce vjazd nákladných vozidiel  okrem dopravnej obsluhy. Zároveň bude odstránené zvislé dopravné značenie na križovatkách  Syslej ulice s Rovnou, Konopnou a Kláštornou ulicou, čím vzniknú neriadené križovatky s pravidlom prednosti v jazde pre vozidlá prichádzajúce sprava.

Tieto úpravy sa vykonajú podľa projektu organizácie dopravy, ktorý bol schválený v Komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátom hl. m. SR Bratislavy dňa 12.09.2017.

 

Od 22.11.2017 bude v Prievoze platiť 30tka
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018