Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ocenenia za rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov

Nominujte osobu alebo organizáciu do 31. augusta 2018!

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje Ocenenia BSK (Cenu Samuela Zocha, Pamätný list predsedu a Čestné občianstvo) ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Občania môžu navrhovať osoby na ocenenia, ktoré považujú za významné a prínosné. Ocenené môžu byť ako osoby, tak i organizácie. Navrhovať ich môžu obyvatelia kraja aj organizácie a inštitúcie so sídlom v kraji do 31. augusta 2018.

V prílohe nájdete formulár - návrh na udelenie ocenení. Súčasťou návrhu musí byť stručný životopis nominovaného, alebo v prípade organizácie záznam aktivít a jej úspechov. Vyplnený formulár musí byť podpísaný nominovaným a navrhovateľom a doručený na Úrad BSK elektronicky na nominacie@region-bsk.sk alebo poštou do 31. augusta 2018 na adresu: 
Bratislavský samosprávny kraj 
oddelenie propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava.

Oznam držiteľov Ocenení BSK, ako aj ďalšie informácie nájdete na http://www.bratislavskykraj.sk/samosprava-bsk-ocenenia-bsk.aspx.

V prípade otázok kontaktujte referentku marketingového oddelenia Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Evu Dukátovú: eva.dukatova@region-bsk.sk, Tel:  +421 2 4826 4170.

FORMULÁR

********

„Jedine vzájomná tolerancia, úcta k názorom iných a eliminovanie sporov ich pokojným riešením, prináša i v politike svoje plody, bez ktorých by ľudstvo nemohli napredovať.“

Samuel Zoch

Dr. Samuel Zoch sa narodil v roku 1882 v Cerove. Pôsobil ako evanjelický farár a biskup. V roku 1907 bol zvolený za farára v Modre, kde sa okrem farárskeho úradu ujal správy evanjelického sirotinca, ktorý dobudoval a zorganizoval preň verejnoprospešné zbierky. Na modranskej fare žil spolu s manželkou Marienkou. Medzi jeho blízkych priateľov patrili Štefan Krčméry, Kornel Stodola či Martin Rázus, dôkazom čoho je aj bohatá korešpondencia.
 
Po roku 1918 sa stal prvým bratislavským županom. Dr. Samuel Zoch je však predovšetkým známy ako autor Martinskej deklarácie, prijatej 30. októbra 1918 v Martine. Od roku 1925 pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia. Svojou všestrannou iniciatívou a túžbou pomáhať ostatným sa zaslúžil o rozvoj modranskej keramickej dielne založením účastinnej spoločnosti Slovenská keramika. Samuel Zoch zomrel v roku 1928 na porážku v bratislavskej nemocnici.
Ocenenia za rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia