Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Možná kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečilo v rokoch 2014 až 2015 realizáciu podrobného geologického prieskumu environmentálnej záťaže "Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD". Zo záverečnej správy vyplýva, že niektoré znečisťujúce látky podľa výsledkov modelovania, ale aj podľa prieskumu, už dnes významne ohrozujú kvalitu podzemnej vody v oblasti Vrakune, Ružinova a Podunajských Biskupíc a prenikajú ďalej do Žitného ostrova (do vzdialenosti cca 5 km. juhovýchodne od skládky).

Transport kontaminácie závisí od konkrétnej látky a jej transportných vlastností. V podzemnej vode boli identifikované hlavne pesticídy, herbicídy, chlórované uhľovodíky a benzén-toulén-etylbenzén-xylén a iné látky typické pre znečistenie pochádzajúce z priestorov skládky CHJZD. 

Vzhľadom na zistenú úroveň a rozsah znečistenia zemín a podzemných vôd boli preukázané zdravotné riziká pre človeka (v kontaktnej zóne) a riziká čírenia sa znečistenia podzemnou vodou, a to pre zástupcov všetkých skupín hlavných kontaminantov zistených na skládke.

Najrizikovejšou expozičnou cestou je okrem konzumácie koreňovej a listovej zeleniny dopestovanej v lokalite aj pitie podzemnej vody zo studní. Riziká boli vypočítané tiež pre kontakt s kontaminovanou zeleninou a jej prípadné prehltnutie. Zvýšené sú potenciálne riziká plynúce zo sprchovania pri využívaní kontaminovanej vody a z kúpania v bazénoch napúšťaných zo studní.

Kontaminačných mrakom sú zasiahnuté časti mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Obce Rovinka, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave a Miloslavov nie sú kontaminačným mrakom zasiahnuté, ale sú situované, ale sú situované v smere možného šírenia sa kontaminácie, preto ministerstvo odporúča zvýšenú opatrnosť pri využívaní domových studní a žiada o hlásenie akýchkoľvek nových zistení.

viac informácií nájdete tu a na telefónnom čísle 02/ 59564209

Možná kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni
Fotogaléria
Možná kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni Možná kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni Možná kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni Možná kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk