Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Harmonogram rekonštrukčných prác na cestách pre JÚL a AUGUST 2018

Od júna do konca októbra 2018 bude mestská časť Ružinov vymieňať povrchy ciest a chodníkov podľa nasledujúceho harmonogramu. Ďakujeme za trpezlivosť, robíme to pre vás!

CESTY
Vietnamská
– v úseku od Bulharskej po ulicu Na križovatkách - 1.7.2018-31.7.2018
Kupeckého - v úseku od Záhradníckej po Žellovu – júl-august 2018
Martinčekova - v úseku okolo detského ihriska - júl-august 2018
Trenčianska – v úseku od Miletičovej po Dulovo námestie - 1.8.2018 - 31.8.2018
Kulíškova - v úseku od Svätoplukovej po Kvačalovu - 1.-31.8.2018
Súmračná - v úseku pred obytným domom č. 5-13 - september 2018
Okružná - v úseku od Krasinského po Cablkovu – 1.-30.9.2018
ulica Planét- v úseku od Sputnikovej po Poludníkovú – september 2018
Štefunkova - v úseku od Exnárovej po A. Mráza – september – október 2018
Bancíkovej - medzi Ondrejovovou po Bystrého - október 2018

CHODNÍKY
Krásna
– v úseku od Jabloňovej po Varinskú - 4.6.2018 - 30.6.2018
Seberíniho – v úseku od Jašíkovej po Štefunkovu - 1.7.2018 - 1.9.2018
Teslova – v úseku od Sabinovskej po ulicu Na paši - 1.8.2018 - 31.10.2018
Nevädzová – od Sedmokráskovej po ZŠ Nevädzová - 1.8.2018 - 31.8.2018

Harmonogram rekonštrukčných prác na cestách pre JÚL a AUGUST 2018
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia