Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Dotazníkový prieskum ÚPN-Z Prievoz – východ a ÚPN-Z Prievoz – západ

Dovoľujeme si Vás osloviť s vyplnením krátkeho dotazníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre spracovanie (prieskumov a rozborov) Územných plánov zón Prievoz – východ a Prievoz - západ. Vyplnený dotazník zasielajte mailom na adresu: ivana.karaskova@ruzinov.sk alebo odovzdajte osobne na pracovisku 1. kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, v termíne do 15. 11. 2018. Za čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka a za Vaše úprimné odpovede Vám ďakujeme.

Dotazník PDF formát


Dotazník .doc formát

Dotazníkový prieskum ÚPN-Z Prievoz – východ a ÚPN-Z Prievoz – západ
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia