Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Dopravné obmedzenia ČSOB Bratislava marathon 2018 sobota (07.04.2018) a nedeľa (08.04.2018)

Vodiči, ale aj cestujúci mestskou hromadnou dopravou sa musia pripraviť v sobotu (07.04.2018) a nedeľu (08.04.2018) na viaceré zmeny.

SOBOTA 07.04.2018

 

sobotu (07.04.2018) sa dopravné obmedzenia dotknú: v súvislosti s konaním jednotlivých behov v čase od 10:30 do 17:30 hod. Pribinovej ulice pri Eurovea v úseku od Šafárikovho námestia po vyústenie Pribinovej ulice/Olejkárskej ulice na Landererovu ulicu – príjazd do garáží Eurovea bude možný poza budovu SND – vjazd/výjazd Ružinov.

 

V čase od 16:15 do 17:00 hod. bude obmedzený príjazd a výjazd po Viedenskej ceste smerom na parkovisko pri Divadle Arena na Tyršovom nábreží.

 

Parkovanie v Eurovea: celý deň bude voľný vjazd/výjazd „Ružinov“, rovnako tak vonkajšia parkovacia plocha vedľa Eurovea. V čase od 10:30 do 17:30 hod bude obmedzený vjazd/výjazd „Centrum“. Na parkovanie odporúčame využiť aj vonkajšie parkovacie plochy v okolí Eurovea, prípadne na nábreží Dunaja z mestskej aj petržalskej strany.

 

NEDEĽA 08.04.2018

 

nedeľu (08.04.2018) sa dopravné obmedzenia v súvislosti s podujatím v čase od 09:45 do 15:00 hod., dotknú najmä mestských častí Staré Mesto a Ružinov, a to najmä Karadžičovej ulice, Mlynských Nív, Ružinovskej ulice v oboch smeroch po križovatku s Tomašikovou ulicou, Záhradníckej ulice a ulíc centra mesta – hlavne Amerického námestia, Špitálskej ulice, Námestia SNP, Jesenského, Hviezdoslavovho námestia a Vajanského nábrežia. Obmedzená doprava bude v čase od 10:45 aj na Viedenskej ceste a v okolí Tyršovho nábrežia. 

 

Doprava na jednotlivých uliciach bude priebežne zatváraná a otváraná v závislosti od prebehu pelotónu bežcov. Od 09:40 hod. do 13:00 hod. bude obmedzená doprava na Moste Apollo. V čase od 10:00 do 13:00 bude výraznejšie obmedzená doprava aj na Landererovej a Prístavnej ulici.

 

Vodičom odporúčame namiesto tranzitu cez centrum mesta popri Dunaju (Šafárikovo námestie a Vajanského nábrežie sú neprejazdné!), využiť mosty cez Dunaj (Prístavný most, Most SNP a Most Lafranconi) a petržalský obchvat. Priamo v blízkosti trasy behu budú bez obmedzení a plne prejazdné Tomášikova ulica, Bajkalská ulica, Trnavská ulica, Krížna, Šancová, Suché mýto či Nábr. arm. gen. L. Svobodu po Most SNP.

 

Vjazd do centra mesta (okolie pešej zóny) pre obyvateľov zóny a dopravnú obsluhu bude zo strany Mlynských Nív možný cez Grosslingovu a Medenú ulicu, zo strany od River Park bude príjazd možný po Most SNP. 

 

Výjazd z pešej zóny centra mesta a samotných ulíc v okolí pešej zóny bude možný cez Palackého a Jesenského ulicu smerom na Dunajskú ulicu. 

 

Parkovanie v Eurovea: S obmedzením vjazdu/výjazdu do/z garáží „Centrum“ je potrebné počítať v čase od 08:45 do 15:30 hod., vjazd/výjazd do/z garáží „Ružinov“ bude počas dňa bez obmedzení (treba počítať so zdržaniami v závislosti od prebehu bežcov v okolí Eurovea) a bude koordinovaný príslušníkmi dopravnej a mestskej polície – na príjazd do Eurovea odporúčame využiť Košickú ulicu (10:30 – 13:00). Počas dňa máte možnosť využiť aj vonkajšie parkovacie plochy v okolí Eurovea. Po 13:00 budú obmedzenia na Landererovej, Prístavnej ulici a Moste Apollo postupne uvoľňované.

 

Presmerovanie a úprava liniek mestskej hromadnej dopravy bude zverejnená na stránke Dopravného podniku Bratislava www.dpb.sk. 

Dopravné obmedzenia ČSOB Bratislava marathon 2018 sobota (07.04.2018) a nedeľa (08.04.2018)

ÚPRAVA GRAFIKONU

MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY

 

05.04.-07.04.2018

Od začatia technickej prípravy podujatia „ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2018“ až do ukončenia hlavného preteku bude v trase linky č. 29 uzavretá Pribinova ulica, touto linkou nebude obsluhovaná konečná zastávka „Nové SND“ pri budove Eurovea.

- od 5. apríla 2018 (štvrtok ) od začiatku premávky  do 7. apríla 2018 (sobota) do cca 10:00 h

Linka č. 29

                           z Devínskej Novej Vsi : v centre premávka po zastávku „Malá scéna“ na Dostojevského rade

                           smer Devínska Nová Ves : náhradné nástupište je na zastávke „Nové SND“ na ulici Krupkova (ako linka č. 78, pričom v tomto smere premávky nebude linkou č. 29  obsluhovaná zastávka „Malá scéna“), výjazd cez Pribinovu na Vajanského nábrežie (stála trasa)

Linka č.131      z Kuklovskej : v centre premávka po zastávku „Malá scéna“ na Dostojevského rade

                         smer Kuklovská: náhradné nástupište je na zastávke „Nové SND“ na ulici Krupkova (ako linka č. 78, pričom v tomto smere premávky nebude linkou č. 131  obsluhovaná zastávka „Malá scéna“), výjazd cez Pribinovu na Vajanského nábrežie (stála trasa)

 

- od 7. apríla 2018 (sobota) od cca 10:00 h do 8. apríla 2018 (nedeľa) do cca 18:00 h

Linka č. 29        premávka po skrátenej trase Devínska Nová Ves - Devín - MOST SNP (výstup a nástup na zastávkach liniek č. 30 a 37)

Dňa 7. apríla 2018 (sobota) od 10:30 h do 12:30 h bude obojsmerne uzavretá Pribinova ul. a Olejkárska ul. od Pribinovej po objekt DPB, a. s. kvôli sprievodným podujatiam, t. zn. nebude obsluhovaná zastávka „Nové SND“ na Olejkárskej ulici.

Linky č. 210      smer Nové SND : za zastávkou „Twin City“ vodiči na Landererovej ulici pokračujú priamo, odbočia doprava do Čulenovej a na parkovisko za budovou divadla, kde zastavia na náhradnom výstupišti „Nové SND“ (vjazd cez rampu bude zabezpečený usporiadateľom)

                           smer Hlavná stanica : z náhradného nástupišťa „Nové SND“ na parkovisku za budovou divadla idú vodiči na zastávku „Twin City“ cez Olejkársku, Landererovu a Dostojevského rad

08.04.2018

Trasa pretekov so štartom o 10:00 h povedie po komunikáciách : Pribinova, Olejkárska, Landererova, Prístavná, Plynárenská, Mlynské nivy, Votrubova, Prístavná, Landererova, Dostojevského rad, Karadžičova, Záhradnícka, Ružinovská, obrat cez električkové priecestie na úrovni Tomášikovej ulice, Ružinovská, Záhradnícka, Americké nám., Špitálska, Námestie SNP, Michalská, Ventúrska, Panská, Laurinská, Jesenského, Hviezdoslavovo nám., Mostová, Vajanského nábr., Starý most, predmostie Starého mosta, Krasovského, Sad Janka Kráľa, Viedenská cesta, Klokočova, Starý most; 2. kolo s trasou Dostojevského rad, Landererova a ďalej po rovnakej trase cez Ružinov, centrum a Petržalku do cieľa.

Informácie :   Po cca 09:00 h bude v centre mesta vylúčená premávka električiek v úseku od tunela cez Nábr. arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Vajanského nábr., Námestie Ľ. Štúra, Mostovú, Jesenského ul. a Štúrovu ako aj medzi ulicami Špitálska a Krížna cez Odborárske námestie. Električkami nebudú obsluhované zastávky „Chatam Sófer“, „Most SNP“, „Nám. Ľ. Štúra“, „Šafárikovo nám.“, „Jesenského“, „Námestie SNP“, „Americké nám.“ (okrem zastávky od/k Blumetnálu). Postupné obnovovanie premávky električiek v celej sieti po stálych trasách liniek začne po 14:30 h.

      V čase od odklonenia premávky v Ružinove  do ukončenia podujatia bude premávka električiek na Ružinovskej radiále zabezpečovaná dvoma obojsmernými električkovými súpravami nasledovne:

Linka X9      kyvadlová električková doprava medzi zastávkami Tomášikova a zastávkami Slovanet

                     trasa : TOMÁŠIKOVA, Herlianska, Nemocnica Ružinov, SLOVANET a späť

                     - premávka dvoch obojsmerných električiek spôsobom paralelnej jazdy + 1 záložné vozidlo

                     - prepravu cestujúcich zabezpečuje len vlak jazdiaci po správnej koľaji

                     - vodič vlaku na nesprávnej koľaji vykoná presun na druhú konečnú zastávku bez cestujúcich, pritom jazda cez priestor nástupíšť zastávok so zvýšenou opatrnosťou

 

      V čase  odklonenia premávky zo Štúrovej  od cca 10:00 h do  ukončenia podujatia bude premávka električiek na Petržalskej radiále zabezpečovaná dvoma obojsmernými električkovými súpravami nasledovne:

Linka X1      kyvadlová električková doprava medzi konečnou Jungmannova a náhradnými zastávkami Jesenského, zriadenými pred križovatkou s Grösslingovou ulicou

                     trasa : JUNGMANNOVA, Sad J. Kráľa, Šafárikovo nám., JESENSKÉHO

                     - premávka dvoch obojsmerných električiek spôsobom súbežnej jazdy + 1 záložné vozidlo

                     - prepravu cestujúcich zabezpečuje len vlak jazdiaci po správnej koľaji

                     - vodič vlaku na nesprávnej koľaji vykoná presun na druhú konečnú zastávku bez cestujúcich, pritom jazda cez priestor nástupíšť zastávok so zvýšenou opatrnosťou

                            

      Po cca 09:30 h začne postupný odklon dotknutých električkových, trolejbusových a autobusových liniek MHD na obchádzkové trasy a zavedenie dopravných obmedzení podľa pokynov dopravného dispečingu v spolupráci s políciou a usporiadateľom. Určené linky počas  maratónu premávajú po obchádzkových trasách. Počas podujatia  treba počítať so zdržaním a nepravidelnosťou v premávke. Úplné obnovenie premávky je cca o 15:00 h, a na Pribinovej ul. pri Eurovea až po uvoľnení technických priestorov cca 18:00 h.

     

      Počas trvania dopravných obmedzení bude premávka usmerňovaná dopravnou políciou a dopravným dispečingom riadená OPERATÍVNE – podľa ďalej uvedeného rámcového riešenia dopravy. Vodiči električiek, trolejbusov a autobusov premávať v mimoriadnom prevádzkovom režime, s ručným ovládaním palubných počítačov a použitím režimu „odklon“.

Vodiči električiek a trolejbusov na obchádzkových trasách zastavia na všetkých zastávkach, vodiči autobusov zastavia na určených zastávkach. Obmedzenia a zmeny sa dotýkajú liniek č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 21, 25, 29, 50, 66, 67, 68, 70, 87, 88, 90, 98, 201, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 212.

Električky operatívne odklonené podľa pokynov polície od cca 9:30 do odvolania

Linka č. 1          nepremáva

Linka č. 2          poslnenie premávky na trase Hlavná stanica - ŽST Nové Mesto

                           - premávku zabezpečujú vlaky z linky č. 1

Linka č. 3          premávku zabezpečujú vlaky z linky č. 3 a 8

                           > okružná trasa : RAČA, Račianska, ŽST Vinohrady, Račianske mýto, Radlinského, Americké nám., Špitálska, NÁMESTIE SNP, Obchodná, Radlinského, Račianske mýto, ŽST Vinohrady, Račianska, RAČA

Linka č. 4          obojsmerne : Dúbravka, Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. Svobodu, tunel, Kapucínska, Námestie SNP, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Zlaté piesky

Linka č. 8          nepremáva

Linka č. 9          obojsmerne : KARLOVA VES, Botanická, Nábr. arm. gen. Svobodu, tunel, Kapucínska, Nám. SNP, Špitálska, Americké nám., Blumentál, Radlinského, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, ŽST NOVÉ MESTO

                            

Trolejbusy operatívne odklonené podľa pokynov polície od cca 9:30 do odvolania

 

Linka č. 201      obojsmerne: Dolné hony, Kazanská, Popradská, Gagarinova, Prievozská, Miletičova, Trenčianska, RUŽOVÁ DOLINA – Mliekárenská

Linka č. 202      obojsmerne: Dolné hony, Kazanská, Popradská, Gagarinova, Prievozská, Miletičova, Trenčianska, RUŽOVÁ DOLINA – Mliekárenská

Linka č. 205      obojsmerne: Trnávka, Bulharská, Rožňavská, Trnavská, Trnavské mýto, Šancová, Račianske mýto, HLAVNÁ STANICA

Linka č. 207      obojsmerne: ŽST Železná studienka, Patrónka, Valašská, Búdková, Mudroňova, Palisády, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Radlinského, Šancová, Trnavská, ZIMNÝ ŠTADIÓN – obrat pred križovatkou s Bajkalskou, späť cez Trnavská, Krížna, kde sa na zastávke Americké nám. napoja na svoju trasu. Vodiči obslúžia všetky zastávky na odklonovej trase.

Linka č. 208      obojsmerne: Šulekova, Palisády, Hodžovo nám., Nám. slobody, Karpatská, Podkolibská, KOLIBA

Linka č. 209      obojsmerne: Kramáre - NOÚ, Stromová, Pražská, Šancová, Račianske mýto, Trnavské mýto, Miletičova, JELAČIČOVA

Linka č. 210      obojsmerne: Hlavná stanica, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, Bajkalská, Prievozská, KOŠICKÁ (smer Most Apollo).

Linka č. 212      obojsmerne: ŽST Železná studienka, Patrónka, Limbová, Stromová, Pražská, Šancová, Trnavské mýto, JELAČIČOVA

                           a zároveň: Cintorín Vrakuňa, Mierová, Prievozská, Miletičova, Trenčianska, RUŽOVÁ DOLINA – Mliekárenská

Autobusy operatívne odklonené podľa pokynov polície od cca 9:30 do odvolania

Linka č.21/25    obojsmerne: Devínska Nová Ves – Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, Bajkalská, Prievozská, KOŠICKÁ (smer Most Apollo).

                           > vodiči na obchádzkovej trase zastavia na zastávke Račianske mýto (Šancová ul.), Trnavské mýto, Bajkalská, Mliekárenská, Prievozská, Miletičova, Novohradská a Košická.

Linka č. 29        premávka po skrátenej trase Devínska Nová Ves - Devín - MOST SNP (výstup a nástup na zastávkach linky č. 30 a 37)

Linka č. 39        smer Cintorín Slávičie údolie : z konečnej odbočí doprava do Astronomickej, Ružinovskej a vykoná obrat ako linka 67, 87 kde obslúži zastávky Astronomická v oboch smeroch

Linka č. 50        smer Aupark : po zastávku „Haburská“ na Tomášikovej ul. po svojej stálej trase, ďalej doprava Drieňová, Bajkalská, Prístavný most, Einsteinova, AUPARK

                           > vodiči na obchádzkovej trase zastavia na zastávkach Solivarská - POVINNÉ ZASTAVENIE a Bratislavská župa (Drieňová ul.), Mliekárenská a Prístavný most (Bajkalská ul.)

                           smer OD Slimák: AUPARK, Krasovského, vzostupná rampa Jantárová cesta, Bosákova, Dolnozemská cesta, Prístavný most, rondel, Bajkalská, Drieňová, Tomášikova a od zastávky „VD Úsvit“ po stálej trase linky

                           > vodiči na obchádzkovej trase zastavia na zastávkach Farského (Farského ul.), Prístavný most a Mliekárenská (Bajkalská ul.), Bratislavská župa a Solivarská - POVINNÉ ZASTAVENIE (Drieňová ul.)

Linka č. 66        smer z Prievozu do mesta: premávka len po zastávku po zastávku „Mliekárenská“ RUŽOVÁ DOLINA.

                           smer Prievoz, Domkárska : RUŽOVÁ DOLINA, najbližším obratom na zastávku Mliekárenská (výstupište trolejbusov) doľava Bajkalská, a od zastávky „Drieňová“ po stálej trase linky

Linka č. 67        od výstupišťa Astronomická vodiči pokračujú po Ružinovskej ulici na zastávku Súmračná a najbližším obratom sa vrátia na odstavenie na konečnej Astronomická.

Linka č. 68        z Petržalky smerom do mesta : po zastávku „Ekonomická univerzita“ na Dolnozemskej ceste po stálej trase, ďalej Prístavný most, Bajkalská, Trnavská, Trnavské mýto, Krížna, Legionárska, RAČIANSKE MÝTO

                           > vodiči na obchádzkovej trase zastavia na zastávkach Prístavný most a Mliekárenská (Bajkalská ul.), Drieňová (ako linka 66), Bajkalská a Zimný štadión (Trnavská ul.), Trnavské mýto (Krížna ul.), Račianske mýto (Legionárska ul.)

                           smer Holíčska : RAČIANSKE MÝTO, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, Bajkalská, Prístavný most, Dolnozemská cesta a od zastávky „Ekonomická univerzita“ po stálej trase

                           > vodiči na obchádzkovej trase zastavia na zastávkach Račianske mýto a Trnavské mýto (Šancová ul.), Zimný štadión (Trnavská ul.), Bajkalská, Drieňová (ako linka 66), Mliekárenská a Prístavný most (Bajkalská ul.)

Linka č. 70        obojsmerne: z Podunajských Biskupíc preprava cestujúcich po zastávku „Košická“ (smer Most Apollo).

                           > vodiči vykonajú obrat na Košickej ulici pri vyústení ulice Chalupkova.

Linka č. 87        smer Astronomická: od zastávky „Ekonomická univerzita“ na Prístavný most a Slovnaftskú ul. s napojením na stálu trasu od zastávky „Lúčna“; od výstupišťa Astronomická vodiči pokračujú po Ružinovskej ulici na zastávku Súmračná a najbližším obratom sa vrátia na odstavenie na konečnej Astronomická.

 

                           smer Ovsište : od zastávky „Lúčna“, cez Rondel na Prístavný most a Dolnozemskú cestu, od zastávky „Ekonomická univerzita“ opäť po svojej trase

Linka č. 88        obojsmerne: od zastávky „Ekonomická univerzita“ na Prístavný most, Bajkalská, Prievozská, KOŠICKÁ (smer Most Apollo).

                           > vodiči na obchádzkovej trase zastavia na zastávkach Prístavný most (Bajkalská ul.), Prievozská, Miletičova, Novohradská a Košická.

                           > vodiči vykonajú obrat na Košickej ulici pri vyústení ulice Chalupkova.

Linka č. 90        smer do mesta:  za zastávkou „Ekonomická univerzita“ vodiči odbočia doprava smerom na Prístavný most a vzápätí doľava na spojovaciu vetvu na Einsteinovu smerom k Mostu SNP a cez Einsteinovu, Panónsku cestu a Most SNP idú na konečnú zastávku MOST SNP

                           > vodiči na obchádzkovej trase zastavia na zastávke Most SNP - výstupište

                           smer Danubiana : MOST SNP, Panónska cesta, zostupná rampa smer Prístavný most, Einsteinova, Dolnozemská cesta, napojenie na trasu od zastávky „Ekonomická univerzita“

                           - odchod zo zastávky „Most SNP“ v čase odchodu z konečnej zastávky „Nové SND“

                           > vodiči na obchádzkovej trase zastavia na zastávke Most SNP - nástupište (štandardne nástupište pre linky 30,37)

 

Linka č. 98        > vodiči zastavia na zastávke Drieňová (ako linka 66) - POVINNÉ ZASTAVENIE (Drieňová ul.)

                          

 

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019