Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Dočasné stanovištia na zberné nádoby na Krajnej ulici

Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na Krajnej ulici, spoločnosť OLO a.s. umiestni dňa 4.8.2017 náhradné 3ks 1100 l zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a 2ks na triedený KO – papier, plasty a 1ks 1100 l zbernú nádobu na BRO z oboch strán ulice.

Dočasné stanovištia budú zriadené z dôvodu zabezpečenia odvozu odpadu pre obyvateľov Krajnej ulice do ukončenia stavebných prác.

Prosíme obyvateľov, aby svoj odpad dočasne vkladali do 1100 l zberných nádob a zabezpečovali čistotu na dočasných stanovištiach a v ich okolí.

Nádoby zo stanovíšť RD a BD budú vyprázdnené po ukončení stavebných prác, ihneď ako bude komunikácia pre našu zvozovú techniku prejazdná.

Dočasné stanovištia na zberné nádoby na Krajnej ulici
Fotogaléria
Dočasné stanovištia na zberné nádoby na Krajnej ulici Dočasné stanovištia na zberné nádoby na Krajnej ulici
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018