Aktuality

Prerokovanie zaradenia lokality Bratislavské Luhy do ÚEV

Rokovanie sa uskutoční dňa 05.05.2017 o 9:30 v sídle Okresného úradu Bratislava, na Tomášikovej...

Blokové čistenie Nív pokračuje

Mestská časť Bratislava-Ružinov prostredníctvom spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., bude realizovať od 24. apríla 2017 blokové čistenie ulíc v Ružinove, časť Nivy.

Navrhnite osobnosti Ružinova, ktoré by mali byť ocenené

Poznáte niekoho, kto prispel lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku...

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti...

Drobného elektroodpadu sa Ružinovčania zbavia aj na úrade

Nepotrebná žehlička, kulma, fén či ručný mixér. Aj tohto sa Ružinovčania môžu pohodlne zbaviť....

Oznam o údržbe vzletovo-pristávacej dráhy

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave informuje obyvateľov vybraných mestských častí Bratislavy a...

Informácie o odstávke vody na ulici Na križovatkách a na Farebnej ulici

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že dňa 12. 4. 2017 bude dočasné prerušenie dodávky vody z...

Informácie o odstávke vody na Tučkovej ulici

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že dňa 11. 4. 2017 bude dočasné prerušenie dodávky vody z...

Podujatia

25.04.
18:00

Prezentujme sa

DK Ružinov, Ružinovská 28

26.04.
08:00

Dialógy

DK Ružinov, Ružinovská 28

26.04.
19:00

Legenda o Almošovi

DK Ružinov, Ružinovská 28

27.04.
16:00

"Janko Kráľ - Nežný rebel"

DK Ružinov, Ružinovská 28

28.04.
10:30

Múdry piatok v Hojdane

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

30.04.
10:00

Ružinovský retro majáles

DK Ružinov, Ružinovská 28