Aktuality

Prihláste sa do súťaže Naj stará mama Ružinova 2014

Ak ste stará mama z Ružinova a máte aspoň jedno vnúča, prihláste sa do štvrtého ročníka súťaže...

Ružinovčanka je seniorkou roka

Ocenením Senior roka 2014 sa môže pýšiť Ružinovčanka Elena Hanisková. Dlhoročná dobrovoľná práca...

Pokračuje výmena povrchov ciest

V októbri realizujeme výmenu povrchov ciest vo vnútrobloku Narcisová na Trávnikoch a na...

Na Astronomickej pribudol voľný výbeh pre psov

Na Astronomickej ulici za garážami na sídlisku Ostredky pribudol voľný výbeh pre psov. Je...

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 05

Oznámenie o zmene strategického dokumentu spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 odseku 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27.10. 2014 o 14:00 - Verejné prerokovanie konceptov Územných plánov zón Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská, Drieňová.

Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov oznamuje verejnosti, že v lehote 16.9.2014 - 18.11.2014 sa uskutoční prerokovanie konceptov Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová - Územného plánu zóny...

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 04“

Oznámenie o zmene strategického dokumentu spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 odseku 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obchodné verejné súťaže-nájom priestorov

Mestská časť Bratislava-Ružinov a ZŠ Borodáčova 2 vyhlásili nasledujúce obchodné verejné súťaže:

Podujatia

20.10.
17:00

Rozhovory o zázraku

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

20.10.
19:00

ŠTYRIA NA KANAPE

DK Ružinov, Ružinovská 28

21.10.
16:00

Cukrovka? Vyliečiteľná!

DK Ružinov, Ružinovská 28

22.10.
09:00

DEŇ SENIOROV V RUŽINOVE

DK Ružinov, Ružinovská 28

22.10.
13:00

DIALÓGY

DK Ružinov, Ružinovská 28