Aktuality

Obyvatelia prispeli svojimi nápadmi k budúcej podobe detského ihriska Páričkova

Nové hojdačky, hracie prvky, zostavy, šmýkačky, atrakcie na lezenie pre menšie a väčšie deti....

9.6. 2015 Stretnutie s vlastníkmi pozemkov dotknutých výstavbou rýchlostnej cesty R7

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava vás pozýva na informatívne...

Zájazd pre seniorov do Laxenburgu a Baden bei Wien

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje ZÁJAZD PRE SENIOROV do Laxenburgu a Baden bei Wien dňa...

Deň matiek v Ružinove

Ku Dňu matiek pripravila Mestská časť Bratislava-Ružinov pre mamičky z Ružinova zaujímavý...

Navrhnite jednosmerky na Trnávke

Obyvatelia Trnávky môžu navrhnúť nové usporiadanie jednosmerných ciest v tejto časti Ružinova....

Výberové konanie: Vedúci stavebného úradu, Vedúci odboru ekonomického, Vedúci odboru právneho a správy majetku, Referent na referáte správy nehnuteľného majetku odboru právneho a správy majetku

Mestská časť Bratislava Ružinov vyhlásila výberové konanie na vedúcich odborov miestneho úradu a referentskú pozíciu.

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Ružinovského športového klubu

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na...

O grant z Ružinova sa uchádza takmer 120 nápadov

Takmer 120 projektov Ružinovčanov sa uchádza o peniaze z grantového programu mestskej časti...

Podujatia

01.05.
2015

25 rokov Ružinova: VÝZVA PRE FOTOGRAFOV

Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21

28.05.
16:00

Návrat básne k človeku

DK Ružinov, Ružinovská 28

29.05.
10:00

Múdry piatok v Hojdane

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

29.05.
17:00

Ružinovská tančiareň

DK Ružinov, Ružinovská 28

29.05.
17:50

Noc kostolov

Evanjelický kostol, Radničné námestie 6

30.05.
08:00

Summer Sport Day 2015

Areál netradičných športov Pivonková

Úradná tabuľa

27.05.2015

Výzva - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Ostredková

Rekonštrukcia strechy s jej zateplením pavilónu „B“ -...

27.05.2015

Výrubové konanie

Prihlasovanie do konania v termíne do 3. 6. 2015 do...

26.05.2015

Miletičova ul.,Polyfunkčný objekt- Alternatívne divadlo tanca

Rozhodnutie - zastavuje konanie vo veci predĺženia...

26.05.2015

Súťažná 12-16, BD, Plynová kotolňa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - plynová kotolňa

26.05.2015

Výrubové konanie

Pozemok s parc. č. 874/4 (Muškátová 30) v k. ú. Ružinov....

26.05.2015

Trnávka,Mokráň záhon, NNV - 2. časť

Kolaudačné rozhodnutie - povoľuje užívať

26.05.2015

Trnavská cesta 42 (altánok)

Výkon štátneho stavebného dohľadu (ďalej len ŠSD) sa...

26.05.2015

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí