Aktuality

PETÍCIA ZA BRATISLAVU BEZ HAZARDNÝCH HIER

Starostovia všetkých mestských častí Bratislavy spolu s primátorom Bratislavy odštartovali...

Prihláste svoje projekty do grantového programu na rok 2016

Ružinov vyhlásil grantovú výzvu na rok 2016. Čas na posielanie projektov je do 18. februára 2016....

Práce na multifunkčnom ihrisku na Medzilaboreckej pokračujú

V týchto dňoch sa v športovom areáli pri ZŠ Medzilaborecká opäť objavili stroje, aby pokračovali...

Prieskum verejnej mienky pri tvorbe hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov sa obracia na všetkých občanov, ktorí majú záujem sa podieľať...

Domáce tiesňové volanie - rýchla pomoc z domova

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) sa snaží o poskytnutie pocitu istoty seniorom a...

Národný týždeň manželstva v Ružinove

Ružinov sa po roku opäť zapája do Národného týždňa manželstva. Pri tejto príležitosti sme...

Prerokovanie Konceptu územného plánu zóny Cvernovka

Mestská časť Bratislava – Ružinov Vás 15. 2. 2016 o 16:00 hod. pozýva do veľkej sály SD Nivy...

Štatistické zisťovanie sa uskutoční od 1.februára

Štatistický úrad pravidelne organizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle...

Podujatia

04.02.
08:00

Výstava fantazijných hudobných nástrojov očami detí

Spoločenský dom Trávniky, Nevädzová 4

11.02.
08:00

Výstava výtvarných prác SZUŠ Prokofievova

DK Ružinov, Ružinovská 28

12.02.
10:00

Podporná skupina nosenia a dojčenia detí s Karolínou

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

12.02.
10:30

Ranná joga pre všetkých

Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18

12.02.
17:00

Ružinovská tančiareň

DK Ružinov, Ružinovská 28

13.02.
10:00

Voňavá sobota v Hojdane

Materské centrum Hojdana, Haburská 2