Aktuality

Ružinovčanka Eva Siracká si prevzala Cenu európskeho občana 2014

Cenu európskeho občana 2014 si 23.1. 2015 v priestoroch Európskeho informačného centra v...

Koncert Andrey Zimányovej navštívilo štyristo seniorov

Okolo štyristo seniorov prišlo 21.1. 2015 do Domu kultúry Ružinov na koncert Andrey Zimányiovej....

Ples Ružinovčanov má za sebou štvrtý ročník

Do posledného miesta vypredaný Ples Ružinovčanov sa uskutočnil 17.1. 2015 v Dome kultúry Ružinov....

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava - Ružinov - oznámenie o strategickom dokumente

Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, najmä stanovenie zásad a podrobných regulatívov pre umiestnenie stavieb a urbanistických funkcií na jednotlivých...

Ružinov má nových zástupcov starostu

Starosta Ružinova Dušan Pekár vymenoval svojich zástupcov. Zástupcami starostu mestskej časti...

Zájazd pre seniorov na termálne kúpalisko

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje ZÁJAZD PRE SENIOROV na termálne kúpalisko FLEXUM...

Prehľad aktivít pred zápisom prváčikov v ružinovských ZŠ

Čaká vaše dieťa zápis? Na jednom mieste vám prinášame prehľad aktivít pre budúcich prváčikov na...

Zápis prvákov

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti...

Podujatia

26.01.
14:00

SPOZNÁVAJ SVET

Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30

26.01.
17:00

Rozhovory o zázraku

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

26.01.
18:00

PREDANÁ HRANICA

Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18

27.01.
12:20

Kurz masáže dojčiat

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

28.01.
13:00

DIALÓGY

DK Ružinov, Ružinovská 28

30.01.
10:30

Múdry piatok v Hojdane

Materské centrum Hojdana, Haburská 2