Aktuality

Pomôžte vyplniť Komunitný plán sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava - Ružinov rozbieha vypracovanie strategického plánu komunitných služieb v...

Ružinov opäť prispeje na liečebný pobyt pre zdravotne postihnuté deti

Aj počas letných prázdnin môžu ísť ružinovské deti so zdravotným postihnutím, spolu aj so...

Oznam o pravidelnej údržbe vzletovo-pristávacích dráh

Letisko M. R. Štefánika by rado informovalo obyvateľov vybraných mestských častí Bratislavy a...

Ružinov rozširuje sociálnu politiku

Ružinovskí poslanci jednohlasne schválili 21. júna 2016 zmenu všeobecne záväzného nariadenia...

Projekt LIFE BeeSandFish - dotazníkový prieskum

Prírodovedecká fakulta UK BA prosí o spoluprácu pri realizácii dotazníkového prieskumu...

Ružinov mení stratégiu pri stavebných uzáverách

Mestská časť Ružinov obstaráva deväť územných plánov zón. Ich cieľom je stanovenie jasných...

Ružinovskí mestskí policajti sú pripravení na letnú turistickú sezónu

Mestskí policajti sú pripravení dohliadať na bezpečnosť Ružinovčanov a na verejný poriadok v...

Informácia o dočasnom zatvorení Pošty Bratislava 23

Podacia Pošta Bratislava 23 so sídlom Vlčie hrdlo 54 je od 6. 6. 2016 dočasne zatvorená.

Podujatia

27.06.
15:30
28.06.
17:00

Kurz zdravého varenia podľa 5 elementov

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

28.06.
18:00

Predstavujeme sa ...

DK Ružinov, Ružinovská 28

03.07.
16:00

Cyrilometodejský deň

DK Ružinov, Ružinovská 28

03.07.
18:00

Michal Motýľ Tentet

Park Andreja Hlinku