Aktuality

Národný týždeň manželstva v Ružinove

Zapojte sa do zaujímavých aktivít Národného týždňa manželstva v Ružinove (9.2-15.2. 2015). Ide o...

Ružinovčanka Eva Siracká si prevzala Cenu európskeho občana 2014

Cenu európskeho občana 2014 si 23.1. 2015 v priestoroch Európskeho informačného centra v...

Ples Ružinovčanov má za sebou štvrtý ročník

Do posledného miesta vypredaný Ples Ružinovčanov sa uskutočnil 17.1. 2015 v Dome kultúry Ružinov....

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava - Ružinov - oznámenie o strategickom dokumente

Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, najmä stanovenie zásad a podrobných regulatívov pre umiestnenie stavieb a urbanistických funkcií na jednotlivých...

Ružinov má nových zástupcov starostu

Starosta Ružinova Dušan Pekár vymenoval svojich zástupcov. Zástupcami starostu mestskej časti...

Zájazd pre seniorov na termálne kúpalisko

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje ZÁJAZD PRE SENIOROV na termálne kúpalisko FLEXUM...

Prehľad aktivít pred zápisom prváčikov v ružinovských ZŠ

Čaká vaše dieťa zápis? Na jednom mieste vám prinášame prehľad aktivít pre budúcich prváčikov na...

Zápis prvákov

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti...

Podujatia

30.01.
10:30

Múdry piatok v Hojdane

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

30.01.
17:00

NOVOROČNÝ KONCERT

DK Ružinov, Ružinovská 28

31.01.
10:00

Ružinovské zabíjačkové slávnosti

Areál hier Radosť, Drieňová

01.02.
09:00

Výstava výtvarných prác SZUŠ Prokofievova

DK Ružinov, Ružinovská 28

01.02.
10:30
04.02.
14:00

DIALÓGY: protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

DK Ružinov, Ružinovská 28