Aktuality

PETÍCIA ZA BRATISLAVU BEZ HAZARDNÝCH HIER

Starostovia všetkých mestských častí Bratislavy spolu s primátorom Bratislavy odštartovali...

3.12.2015 Verejná prezentácia zámeru modernizácie Ružinovskej radiály

Verejná prezentácia zámeru električková trať Ružinovská radiála sa uskutoční 3.12.2015 o 17:30 h...

9.12.2015 Verejná prezentácia návrhu zmeny zjednosmernenia ulíc na Trnávke

Verejná prezentácia návrhu zmeny zjednosmernenia ulíc na Trnávke sa uskutoční 9.12.2015 o 15:00 h v Zasadačke B1 Miestneho úradu MČ Bratislava- Ružinov na Mierovej 21.

26.11.2015 Stretnutie k prenájmu časti pozemku Na križovatkách

Stretnutie investora In develop, poslancov miestneho zastupiteľstva, pracovníkov miestneho úradu a občanov k prenájmu časti pozemku v k.ú. Trnávka parc. č. 14814/556 na ulici Na križovatkách sa...

Naj ružinovskou starou mamou je Anna Venclová

Najlepšou starou mamou Ružinova roka 2015 je 68-ročná Anna Venclová. Víťazný titul si včera večer...

Časť Krasinského dostane nový povrch

V Ružinove už čoskoro pribudne ďalšia komunikácia s novým asfaltovým povrchom. V pondelok 16....

V Ružinove pribudli ďalšie bezbariérové zjazdy z chodníkov

Mestská časť Ružinov ukončila už tretiu etapu bezbariérovej úpravy zjazdov z chodníkov. Tretí...

Ružinov chystá stavebné uzávery okolo Štrkoveckého jazera

Mestská časť Ružinov začala územné konanie o stavebnej uzávere v okolí Štrkoveckého jazera....

Podujatia

24.11.
12:30

Power Point pre začiatočníkov

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

26.11.
10:00

Adventné dopoludnie v Hojdane

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

26.11.
17:00

Hudba mladých

DK Ružinov, Ružinovská 28

26.11.
17:00

Katarínska ružinovská tančiareň

DK Ružinov, Ružinovská 28

26.11.
17:00

Samoliečba zápalových ochorení so Štefanom Zakuťanským

Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18

27.11.
10:00

Úradná tabuľa

26.11.2015

Zámer na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného

26.11.2015

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok miestneho kontrolóra

26.11.2015

Rozhodnutie Okresný úrad- Administratívno - logistické centrum, Slovnaftská, vodné stavby

26.11.2015

Výrubové konanie - Karlova Ves_OD Centrum

Na základe § 68 písm. q) a § 69 ods. 3 v zmysle ktorých...

26.11.2015

Výrubové konanie - SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím

Pozemok s parc. č. 10065/1 v k. ú. Nivy. Požaduje sa...

26.11.2015

Výrubové konanie - Petržalka_Budatínska 21

Na základe § 68 písm. q) a § 69 ods. 3 v zmysle ktorých...

26.11.2015

Výrubové konanie - Petržalka_Jasovská 21

Na základe § 68 písm. q) a § 69 ods. 3 v zmysle ktorých...

26.11.2015

Návrh VZN

o umiestňovaní volebných plagátov