Aktuality

Výstrahy SHMÚ na 17. 8. 2017

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pred vysokými teplotami na obdobie 17. 8. 2017 od 14:00 do 18:00...

Pietna spomienka na Andreja Hlinku

Položením vencov si 16. augusta 2017 o 17:00 hod. v Parku Andreja Hlinku uctia všetci zúčastnení...

Odstraňovanie následkov smršte z dňa 10.8.2017

Od neskorých večerných hodín dňa 10.8.2017 členovia Obecného hasičského zboru Ružinov-Prievoz a pracovníci Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb odstraňujú na území mestskej časti...

Zrušené-Bratislava-inline v Ružinove

V piatok 11. augusta 2017 privíta Ružinov po prvýkrát korčuliarov aj cyklistov jazdou...

POZOR! Čas zvýšenia nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a...

Oznam: Prefuk parného kotla K5

Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje, že v dňoch 21. augusta 2017 až 26. augusta 2017 od 8:00 hod. do 20:00 hod. bude v Teplárni východ na Turbínovej č.3 vykonávať prefuk parného kotla K5 po...

Výstrahy SHMÚ na 1.- 4. 8. 2017

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na 1.8 a 2. 8. 2017 výstrahu 2. stupňa pre Bratislavský...

Dočasné stanovištia na zberné nádoby na Krajnej ulici

Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na Krajnej ulici, spoločnosť OLO a.s. umiestni dňa...

Podujatia

20.08.
19:00

Erik Rothenstein

Park Andreja Hlinku

22.08.
18:00

Cvičenie s FitCampom

Park Andreja Hlinku

22.08.
21:30

Letné kino : Až vyjde mesiac

Areál hier Radosť, Drieňová

23.08.
11:30
25.08.
15:00

Pivobrana BeerFest 4

Park Andreja Hlinku

29.08.
18:00

Cvičenie s FitCampom

Park Andreja Hlinku