Aktuality

Od 2. do 13. marca 2015 sa podávajú žiadosti o prijatie dieťaťa do škôlok v Ružinove

Priebeh zápisu: - zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spolu s dieťaťom, zákonný zástupca...

9.3. 2015 o 17:00 Verejné stretnutie k prerokovaniu Návrhu zadania Územného plánu zóny Cvernovka

Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Cvernovka začína 18. februára 2015 a končí dňa 31. marca 2015. Verejné stretnutie s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s občianskou verejnosťou,...

Garsónka na Záhradníckej ulici sa vydražila za 26 800 eur

43 záujemcov dnes na dražbe bojovalo o garsónku na Záhradníckej ulici 69 v Ružinove. Vyvolávacia...

Zbavte sa objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov

14.3., 21.3. a 28.3. 2015 budú na jednotlivých sídliskách pristavené veľkokapacitné kontajnery....

Zber starých elektrospotrebičov

21. marca 2015 bezplatne odvezieme obyvateľom Ružinova nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú...

Poznáme víťazov súťaže o Najoriginálnejšiu fotografiu manželov z Ružinova

Gratulujeme víťazom 1. ročníka súťaže o Najoriginálnejšiu fotografiu manželského páru z Ružinova!

Ružinov chystá ďalšie nové miesta v materských školách

Mestská časť Ružinov chce vytvoriť ďalšie nové triedy pre škôlkarov.

Zmena hraníc Územného plánu zóny Ostredky

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Ostredky v Mestskej časti Bratislava - Ružinov – oznámenie o zmene hraníc riešeného územia

Podujatia

04.03.
13:00

Dialógy

DK Ružinov, Ružinovská 28

06.03.
17:00

Ružinovská tančiareň

DK Ružinov, Ružinovská 28

07.03.
08:00
07.03.
20:00

Ples Univerzity tretieho veku

DK Ružinov, Ružinovská 28

08.03.
09:30

Čas pre Božie slovo

Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18

08.03.
10:30

Nedeľné rozprávkové dopoludnie

DK Ružinov, Ružinovská 28