Aktuality

PETÍCIA ZA BRATISLAVU BEZ HAZARDNÝCH HIER

Starostovia všetkých mestských častí Bratislavy spolu s primátorom Bratislavy odštartovali...

Prihláste svoje projekty do grantového programu na rok 2016

Ružinov vyhlásil grantovú výzvu na rok 2016. Čas na posielanie projektov je do 18. februára 2016....

Ružinov získal nomináciu na cenu Dobrovoľník roka 2015

Mestská časť Ružinov bola nominovaná na cenu Dobrovoľník roka 2015, ktorú udeľuje občianske...

Práce na multifunkčnom ihrisku na Medzilaboreckej pokračujú

V týchto dňoch sa v športovom areáli pri ZŠ Medzilaborecká opäť objavili stroje, aby pokračovali...

Prieskum verejnej mienky pri tvorbe hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov sa obracia na všetkých občanov, ktorí majú záujem sa podieľať...

Domáce tiesňové volanie - rýchla pomoc z domova

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) sa snaží o poskytnutie pocitu istoty seniorom a...

Národný týždeň manželstva v Ružinove

Ružinov sa po roku opäť zapája do Národného týždňa manželstva. Pri tejto príležitosti sme...

Prerokovanie Konceptu územného plánu zóny Cvernovka

Mestská časť Bratislava – Ružinov Vás 15. 2. 2016 o 16:00 hod. pozýva do veľkej sály SD Nivy...

Podujatia

04.02.
08:00

Výstava fantazijných hudobných nástrojov očami detí

Spoločenský dom Trávniky, Nevädzová 4

11.02.
08:00

Výstava výtvarných prác SZUŠ Prokofievova

DK Ružinov, Ružinovská 28

13.02.
10:00

Voňavá sobota v Hojdane

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

14.02.
10:30

Nedeľné rozprávkové dopoludnie

DK Ružinov, Ružinovská 28

15.02.
17:00

Rozhovory o zázraku

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

17.02.
14:15

Filmové premietanie pre školy

Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18