Aktuality

Ružinovský platan skončil piaty v ankete Strom roka 2014

Platan javorolistý, ktorý rastie v parku pred Paneurópskou vysokou školou na Tomášikovej ulici,...

Začala výstava Taký bol Ružinov na historických fotografiách jeho obyvateľov

Navštívte od 20.10. do 2.11. 2014 výstavu starých fotografií Ružinova na 1 poschodí pri kinách v...

Prihláste sa do súťaže Naj stará mama Ružinova 2014

Ak ste stará mama z Ružinova a máte aspoň jedno vnúča, prihláste sa do štvrtého ročníka súťaže...

Ružinovčanka je seniorkou roka

Ocenením Senior roka 2014 sa môže pýšiť Ružinovčanka Elena Hanisková. Dlhoročná dobrovoľná práca...

Pokračuje výmena povrchov ciest

V októbri realizujeme výmenu povrchov ciest vo vnútrobloku Narcisová na Trávnikoch a na...

Na Astronomickej pribudol voľný výbeh pre psov

Na Astronomickej ulici za garážami na sídlisku Ostredky pribudol voľný výbeh pre psov. Je...

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 05

Oznámenie o zmene strategického dokumentu spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 odseku 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27.10. 2014 o 14:00 - Verejné prerokovanie konceptov Územných plánov zón Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská, Drieňová.

Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov oznamuje verejnosti, že v lehote 16.9.2014 - 18.11.2014 sa uskutoční prerokovanie konceptov Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová - Územného plánu zóny...

Podujatia

23.10.
18:00

Ružinovské paralely

Ružová dolina 6

25.10.
2014

VÝSTAVA OBRAZOV A MALEJ PLASTIKY

DK Ružinov, Ružinovská 28

26.10.
10:30

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

DK Ružinov, Ružinovská 28

26.10.
17:00

KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS

Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18