Aktuality

Ružinov už začal s tohtoročnou výmenou povrchov komunikácií

Mestská časť Bratislava-Ružinov investuje v roku 2017 do rekonštrukcií ciest a chodníkov takmer...

Verejné vypočutie uchádzača na pozíciu konateľa TVR a RE, s. r. o.

V pondelok 29. mája 2017 sa na miestnom úrade Mestskej časti Bratislava–Ružinov (miestnosť B2) o...

Dotazník Územný plán zóny Pošeň-sever a Územný plán zóny Pošeň-juh

Krátky dotazník bude slúžiť ako podklad pre spracovanie návrhu zadania a konceptu príslušných...

Blokové čistenie Nív pokračuje

Mestská časť Bratislava-Ružinov prostredníctvom spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných...

Navrhnite osobnosti Ružinova, ktoré by mali byť ocenené

Poznáte niekoho, kto prispel lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku...

Informácie o odstávke vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje obyvateľov odstávku vody vo viacerých...

Prerokovanie zaradenia lokality Bratislavské Luhy do ÚEV

Rokovanie sa uskutoční dňa 05.05.2017 o 9:30 v sídle Okresného úradu Bratislava, na Tomášikovej...

Ružinov podporí nápady za viac ako 157-tisíc eur

Na aprílovom miestnom zastupiteľstve schválili ružinovskí poslanci pridelenie finančnej podpory...

Podujatia

25.05.
17:30

Tvorivé dielne

Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30

26.05.
17:00

Ružinovská tančiareň

DK Ružinov, Ružinovská 28

27.05.
08:00

Farmárske trhy pred DK Ružinov

DK Ružinov, Ružinovská 28

27.05.
08:05

Dni zdravia

DK Ružinov, Ružinovská 28

27.05.
10:30

Retro beh

OC Retro, Neväzdová 6

27.05.
16:00

Ružinovské detské kino

Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18